Motorowodny Sternik Morski

Opłat za szkolenie: 950 zł
Opłata za egzamin: 350 zł wg cennika PZMWiNW
Opłata za wydanie patentu: 50 zł wg cennika PZMWiNW

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin i wydanie patentu/licencji w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej wg cennika PZMWiNW. 

Wymagania

- ukończony 18 rok życia
- odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
- zdanie egzaminu na stopień Motorowodnego Sternika Morskiego 

Uprawnienia

- prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
- prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich 

Szkolenia

Lech Gajewski
+48 667 127 367

Rafał Gajewski
+48 502 317 259

Czarter

Lech Gajewski
+48 667 127 367

Dane korespondencyjne

PowerYacht Lech Gajewski,
ul. Częstochowska 2B/29
82-300 Elbląg
NIP: 578-147-43-03

Tel: 667-127-367
Email: biuro@poweryacht.pl

Copyright (c) 2019 PowerYacht by InfoSupport

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.