Licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Opłata za szkolenie: 400 zł
Opłata za egzamin: 250 zł wg cennika PZMWiNW
Opłata za wydanie licencji: 50 zł wg cennika PZMWiNW

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin i wydanie patentu/licencji w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej wg cennika PZMWiNW.  

Wymagania

WYMAGANIA:
- ukończony 18 rok życia
- posiadanie co najmniej Patentu Sternika Motorowodnego
- zdanie egzaminu na Licencję do Holowania Narciarza Wodnego lub Innych Obiektów Pływających  

Uprawnienia

- uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego
- uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych  

Szkolenia

Lech Gajewski
+48 667 127 367

Rafał Gajewski
+48 502 317 259

Czarter

Lech Gajewski
+48 667 127 367

Dane korespondencyjne

PowerYacht Lech Gajewski,
ul. Częstochowska 2B/29
82-300 Elbląg
NIP: 578-147-43-03

Tel: 667-127-367
Email: biuro@poweryacht.pl

Copyright (c) 2019 PowerYacht by InfoSupport

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.