Sternik motorowodny

Opłata za szkolenie: 600 zł
Opłata za egzamin: 250 zł wg cennika PZMWiNW
Opłata za wydanie patentu: 50 zł wg cennika PZMWiNW

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin i wydanie patentu/licencji w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej wg cennika PZMWiNW. 

Wymagania

- ukończony 14 rok życia
- zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego
- osoby niepełnoletnie wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów  

Uprawnienia

- prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz skuterów wodnych bez ograniczenia mocy silnika
-prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

*OSOBY DO UKOŃCZENIA 16 ROKU ŻYCIA MOGĄ REALIZOWAĆ SWOJE UPRAWNIENIA NA JACHTACH MOTOROWYCH O MOCY SILNIKA DO 60 kW 

Szkolenia

Lech Gajewski
+48 667 127 367

Rafał Gajewski
+48 502 317 259

Czarter

Lech Gajewski
+48 667 127 367

Dane korespondencyjne

PowerYacht Lech Gajewski,
ul. Częstochowska 2B/29
82-300 Elbląg
NIP: 578-147-43-03

Tel: 667-127-367
Email: biuro@poweryacht.pl

Copyright (c) 2019 PowerYacht by InfoSupport

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.