Sternik motorowodny

Sternik motorowodny

Opłata za szkolenie: 600 zł
Opłata za egzamin: 250 zł wg cennika PZMWiNW
Opłata za wydanie patentu: 50 zł wg cennika PZMWiNW

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin i wydanie patentu/licencji w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej wg cennika PZMWiNW. 

Wymagania

Wymagania

– ukończony 14 rok życia
– zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego
– osoby niepełnoletnie wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów